Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Thule Group

Thule Group är ett globalt företag som tillverkar och säljer produkter för att transportera och skydda det du bryr dig om mest. Företaget erbjuder ett brett sortiment av produkter inklusive takräcken, cykelhållare, barnvagnar, ryggsäckar och resväskor. Thule Group har en stark fokus på hållbarhet och innovation, och strävar efter att minska sin miljöpåverkan genom att utveckla produkter med lägre koldioxidavtryck och förbättra energieffektiviteten i sina produktionsprocesser.

Bransch

Fritidsprodukter

Omsättning (2023)

9 132 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

2 300

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

173 319

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

3 173

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

215

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

169 931

Thule Group rapporterar 2 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

151 262

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

18 669

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska Scope 1-utsläppen med 46,2% jämfört med 2019 års basår

  Fram till 2030

 • Använda 100% förnybar elektricitet

  Fram till 2030

 • Minska Scope 3-utsläppen med 28% jämfört med 2019 års basår

  Fram till 2030

Initiativ

 • Installation av solpaneler

  Installation av solpaneler vid anläggningarna i Hillerstorp (Sverige), Huta och Pila (Polen) för att öka självförsörjningen av energi.

 • Investering i energieffektiva luftkompressorer

  Investering i energieffektiva luftkompressorer vid anläggningarna i Hillerstorp och Seymour (USA) samt energieffektiva ventilationslösningar.

 • Installation av laddstationer för elbilar

  Installation av laddstationer för elbilar vid alla anläggningar för att stödja övergången till en helt elektrisk fordonsflotta till 2025.