Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Tietoevry

Tietoevry är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och mjukvaruföretag som erbjuder helhetslösningar inom IT och digital transformation. Företaget har en stark närvaro i Norden och Europa och betjänar kunder inom olika sektorer, inklusive finans, hälsa, offentlig sektor och energi. Tietoevry strävar efter att skapa digitala fördelar för företag och samhälle genom att kombinera djup teknisk expertis med branschspecifik kunskap.

Bransch

IT-konsulttjänster och andra tjänster

Omsättning (2023)

3 300 000 000 EUR

Antal anställda (2023)

24 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

207 018

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

195

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

1 406

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

205 417

Tietoevry rapporterar 7 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

189 227

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

3 131

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

97

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

4 639

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

4 380

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

59

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

3 884

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Netto-noll koldioxidutsläpp i egna verksamheter

  Fram till 2025

 • Minska absoluta scope 1 och 2 GHG-utsläpp med 90% från 2020 års nivå

  Fram till 2026

 • 100% användning av förnybar el i datacenter och kontor

  Fram till 2026

Initiativ

 • Minska Scope 1 och 2 växthusgasutsläpp

  Vi har som mål att minska våra Scope 1 och 2 växthusgasutsläpp med 80% till 2023.

 • 100% koldioxidfri elektricitet

  Vi strävar efter att använda 100% koldioxidfri elektricitet i våra egna datacenter och kontor.

 • Återanvändning och återvinning av hårdvara

  Vi har som mål att 100% av vår hårdvara ska återanvändas eller återvinnas.