Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Trelleborg

Trelleborg är ett globalt industriföretag som specialiserar sig på polymerteknologi och tillverkar produkter som tätningar, dämpningslösningar och skyddssystem. Företaget har en stark närvaro inom flera sektorer inklusive flyg, jordbruk, transport och offshore. Trelleborg strävar efter att erbjuda hållbara lösningar som minskar miljöpåverkan och förbättrar prestanda för sina kunder.

Bransch

Industriella maskiner och tillbehör

Omsättning (2023)

635 SEK

Antal anställda (2023)

274

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

91 305

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

37 235

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

54 070

Trelleborg rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska absoluta växthusgasutsläpp (Scope 1 och Scope 2) med 50 procent

  Fram till 2030

 • Minska absoluta växthusgasutsläpp från kategorin Inköpta varor och tjänster (Scope 3) med 25 procent

  Fram till 2030

 • Uppnå netto noll utsläpp i egna verksamheter

  Fram till 2035

Initiativ

 • Övergång till fossilfri/förnybar elektricitet

  Program för övergång till fossilfri/förnybar elektricitet (Scope 2) med målet att uppnå 80 procent förnybar/fossilfri elektricitet till 2025.

 • Minska egna utsläpp

  Vetenskapligt baserade mål för att minska egna utsläpp med 50 procent till 2030 (Scope 1 och 2) och minska utsläpp från inköpta varor och tjänster med 25 procent till 2030 (Scope 3), med 2021 som basår.

 • Energieffektivisering

  Interna mål för energieffektivisering med minst 3 procent per år genom Energy Excellence-programmet.