Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Troax Group AB

Troax utvecklar och tillverkar säkerhetslösningar för industriella miljöer och lagerhantering, med fokus på skydd för människor, maskiner och material.

Bransch

Byggprodukter

Omsättning (2023)

262 272 SEK

Antal anställda (2023)

1 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

99 278

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

1 591

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

3 278

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

94 409

Troax Group AB rapporterar 2 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

92 069

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

1 695

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska energiförbrukningen med 2 % per år vid de tre största produktionsanläggningarna, mätt i kWh per kilogram producerad

  Fram till 2030

 • Öka andelen återvunnet stål till 80 % vid Troax AB till år 2030

  Fram till 2030

 • Redovisa klimatpåverkan enligt GHG-protokollet för alla produktionsenheter

  Fram till 2023

 • Etablera ett vetenskapsbaserat klimatmål för hela koncernen i linje med Science Based Targets (SBT) till år 2025

  Fram till 2025

 • Minimera energiförbrukningen globalt och optimera energianvändningen

  Fram till 2023

Initiativ

 • Reduce energy use

  Troax aims to reduce energy consumption by 2% per year at its three largest production facilities, measured in kWh per kilogram produced.

 • Euro 6 compliance for road freight

  70% of all road freight by Troax’s main freight forwarders shall be in line with Euro 6.

 • Carbon emissions compensation for air freight

  100% of carbon emissions from all air freight with Troax main forwarders shall be compensated.

 • Environmental assessments in product development

  All product development within the Group must involve an environmental assessment, taking into account environmental aspects.

 • Increase recycled steel usage

  By 2030, 80% of steel used at Troax AB shall be either recycled steel or alternative steel.

 • Establish science-based climate target

  By 2025, we will begin work on establishing a science-based climate target for the entire Group.

 • ISO 14001 certification for all production units

  Ensuring that all production units obtain ISO 14001 certification (Environment) within the next few years.

 • Whistleblower and Code of Conduct communication

  100% of Troax employees shall be informed of the Troax Code of Conduct and Whistleblower Policy every year.

 • Supplier Code of Conduct compliance

  All Troax priority suppliers must sign the Troax Supplier Code of Conduct or an equivalent document.