Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Truecaller

Truecaller är ett svenskt företag som erbjuder en app för att identifiera och blockera oönskade samtal.

Bransch

Applikationsprogramvara

Omsättning (2023)

1 728 895 000 SEK

Antal anställda (2023)

10 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

4 112

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

0

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

2 518

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

1 594

Truecaller rapporterar 3 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

1 359

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

130

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

105

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska koldioxidutsläppen från elförbrukning på Stockholmskontoret med 10 procent över tre år

 • Minska koldioxidutsläppen från Scope 2-utsläpp på Bangalorekontoret genom att implementera energibesparande åtgärder

 • Minska koldioxidutsläppen från Scope 3-utsläpp i kategori 6 från affärsresor med flyg och tåg

Initiativ

 • Maximera positiv miljöpåverkan

  Truecaller arbetar med initiativ för att maximera sin positiva påverkan på miljön.

 • Socialt ansvarstagande

  Truecaller implementerar program för att öka sitt sociala ansvarstagande.

 • Förbättrad styrning

  Truecaller fokuserar på att förbättra sin styrning för att säkerställa hållbarhet.