Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Vattenfall

Vattenfall AB är ett svenskt företag som främst producerar el och värme.

Bransch

Elektricitetsförsörjning

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

22 990 000

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

7 920 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

70 000

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

15 000 000

Vattenfall rapporterar 5 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

1 200 000

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

4 600 000

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

100 000

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

11 000

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

9 000 000

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Nettonollutsläpp 2040 med minskning av absoluta utsläpp över hela värdekedjan

  Fram till 2040

 • Minska Scope 1 och 2 GHG-intensiteten med 77% per kWh

  Fram till 2030

 • Minska Scope 3 GHG-utsläpp (användning av sålda produkter) med 54%

  Fram till 2030

 • Minska Scope 1 och 2 GHG-intensiteten med 93.5% per kWh

  Fram till 2040

Initiativ

 • Sociala Påverkans KPI-projektet

  Mäta och förbättra social hållbarhet med fokus på att identifiera KPI:er kopplade till arbetsplatsens hälsa och säkerhet för entreprenörer.

 • Ökad Transparens i Upphandling

  Öka transparensen för att förstå den verkliga påverkan av upphandlingsaktiviteter, särskilt i högriskprodukter och material.

 • Hävstång genom Multi-Intressent Initiativ

  Fortsätt öka hävstången genom multi-intressent och branschinitiativ för att etablera industristandarder för en mer hållbar försörjningskedja.

 • Due Diligence-Åtgärder för Tvångsarbete

  Förbättra due diligence-åtgärder för att förhindra oacceptabla arbetsmetoder, särskilt i Xinjiang-regionen som drabbats av uiguriskt tvångsarbete.