Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Vitec Software Group

Vitec är ett ledande programvaruföretag som erbjuder affärskritiska programvarulösningar till specifika branscher. Företaget fokuserar på att utveckla och leverera hållbara och långsiktiga lösningar som hjälper kunderna att effektivisera sina verksamheter och minska sin miljöpåverkan.

Bransch

Databehandling och outsourcade tjänster

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

1 260

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

199

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

140

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

921

Vitec Software Group rapporterar 4 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

145

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

315

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

13

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

448

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska utsläpp/omsättning med 75 % relativt 2019

  Fram till 2030

 • Minska utsläpp/omsättning med 50 % relativt 2019

  Fram till 2025

 • Ha 100 % fossilfri energi i elavtal

  Fram till 2025

Initiativ

 • Klimatförändringar

  Fokus på att minska klimatpåverkan genom att utveckla hållbara produkter och tjänster.

 • Egen arbetskraft

  Skapa en arbetsmiljö med fokus på långsiktigt välmående, inre motivation, engagemang och trivsel.

 • Informationssäkerhet

  Säkerställa hög standard på informationssäkerhet för att skydda data och integritet.