Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Vitrolife Group

Vitrolife är en global medicinteknisk grupp som erbjuder produkter och tjänster för fertilitetsbehandling. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för hjälp vid befruktning och andra fertilitetsbehandlingar.

Bransch

Hälsoteknologi

Omsättning (2023)

3 512 000 000 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

21 754

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

727

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

1 360

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

19 667

Vitrolife Group rapporterar 11 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

3 755

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

2 153

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

432

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

4 385

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

220

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

2 724

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

2 070

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

9

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

2 041

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

931

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

947

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Säkerställa att koncernens koldioxidutsläpp följer den forskningsbaserade färdplanen mot 1,5-gradersmålet

  Fram till 2030

 • Minskningsmålet för utsläpp av växthusgaser inom scope 1–3 i linje med den forskningsbaserade vägen mot 1,5-gradersmålet

  Fram till 2030

Initiativ

 • Science Based Targets initiative (SBTi) commitment

  Engagerat sig för att minska utsläppen i linje med SBTi-kriterier och utveckla en färdplan för koldioxidreducering under det kommande året.

 • Diversity & Inclusion Index

  Initierade användningen av ett internt mångfalds- och inkluderingsindex (D&I) för att spåra framsteg i skapandet av en inkluderande kultur.

 • Quarterly Engagement Pulse Surveys

  Genomför kvartalsvisa pulsundersökningar för att övervaka engagemang och justera initiativ vid behov.

 • Company-Wide Diversity and Inclusion Survey

  Genomförde en företagsövergripande undersökning om mångfald och inkludering för att utveckla specifika strategier för att hantera dessa frågor.

 • Plan for Enhanced Renewable Energy Use

  Planerade ökning av andelen energi förbrukad från förnybara källor.