Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Volvo Cars

Volvo Cars är en global tillverkare av personbilar med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Företaget grundades 1927 och är känt för sitt fokus på säkerhet, kvalitet och miljöansvar. Volvo Cars strävar efter att bli en ledande aktör inom hållbar mobilitet genom att övergå till tillverkning av helt elektriska bilar och minska sitt koldioxidavtryck. Företaget har en stark närvaro på den globala marknaden och erbjuder ett brett utbud av bilmodeller som kombinerar avancerad teknik med skandinavisk design.

Bransch

Biltillverkare

Omsättning (2023)

399 343 SEK

Antal anställda (2023)

56 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

43 059 000

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

73 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

7 000

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

42 979 000

Volvo Cars rapporterar 10 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

14 588 000

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

620 000

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

9 000

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

62 000

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

47 000

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

540 000

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

26 135 000

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

472 000

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

4 000

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

502 000

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Nå netto noll växthusgasutsläpp

  Fram till 2040

 • Minska CO2-fotavtrycket per genomsnittligt fordon med 40%

  Fram till 2025

 • Minska CO2-fotavtrycket per genomsnittligt fordon med 75%

  Fram till 2030

Initiativ

 • Övergång till helt elektriska bilar

  Vårt mål är att endast tillverka helt elektriska bilar och vi söker finansiering för investeringar i grön teknik.

 • Grön finansiering

  Vi har utökat vår portfölj för grön finansiering och emitterat gröna obligationer samt tecknat ett nytt bilateralt lån för att stödja hållbara projekt.

 • Ökad användning av lågemissionsmaterial

  Vi strävar efter att öka användningen av lågemissionsmaterial som aluminium och stål i våra produkter.