Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Wallenstam

Wallenstam är ett svenskt fastighetsbolag som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter i attraktiva områden. Företaget fokuserar på hållbarhet och har valt att frivilligt rapportera hur stor andel av dess tillgångar som definieras som hållbara enligt EU:s taxonomi, trots att de har färre än 500 anställda och därmed inte omfattas av regleringen. Wallenstam har en stark finansiell ställning med en soliditet på 46 procent och en hög efterfrågan på sina produkter, särskilt bostäder i attraktiva områden.

Bransch

Kontors-REITs

Omsättning (2023)

3 002 SEK

Antal anställda (2023)

500

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

15 892

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

444

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

3 888

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

11 560

Wallenstam rapporterar 4 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

10 923

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

573

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

15

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

49

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska Scope 1 och 2 utsläppen med 50%

  Fram till 2030

 • Minska Scope 3 utsläppen från byggverksamhet med 55%

  Fram till 2030

Initiativ

 • Minska CO2-utsläpp från byggverksamhet

  Vi ska minska CO2-utsläppen från vår byggverksamhet med 55 procent till 2030.

 • Öka andelen taxonomianpassad omsättning

  Vi har ökat andelen av vår omsättning som är taxonomianpassad från 37 procent till 42 procent.

 • Främja social hållbarhet

  Vi samarbetar med organisationer som Mitt Liv och TalangAkademin för att minska social exkludering och hjälpa människor att komma in på arbetsmarknaden.