Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Wihlborgs Fastigheter

Wihlborgs är ett fastighetsbolag som bedriver fastighetsförvaltning med verksamhet fokuserad i Öresundsregionen. Fastighetsportföljen består av kommersiella fastigheter, främst belägna i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Företaget strävar efter att skapa värde för kunder och samhälle genom att erbjuda högkvalitativa fastigheter och tjänster.

Bransch

Fastighetsoperativa företag

Omsättning (2023)

3 880 692 000 SEK

Antal anställda (2023)

221

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

25 788

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

615

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

2 296

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

22 877

Wihlborgs Fastigheter rapporterar 5 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

5 027

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

12 068

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

1 916

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

35

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

3 830

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • GHG-utsläpp (Scope 1 och 2) ska uppgå till högst 1,0 kg CO2e/m² NFA

  Fram till 2025

 • GHG-utsläpp inom Scope 1, 2 och 3 ska minskas med 50 procent jämfört med 2018 (Scope 1 och 2) och 2020 (Scope 3)

  Fram till 2030

 • Netto noll GHG-utsläpp i hela verksamheten

  Fram till 2045

Initiativ

 • Netto noll CO2-utsläpp

  Målet att nå netto noll CO2-utsläpp till 2045 har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi).

 • Energiförbrukning

  Minska energiförbrukningen till 85 kWh/m² Atemp per år till 2025.

 • Hållbarhetscertifiering av kontorsportfölj

  90% av kontorsfastigheterna i Sverige ska vara hållbarhetscertifierade till 2025.